St. Clemenskerk

St. Clemenskerk

Kaartje
Kijken naar de kerk

Geschiedenis
De geschiedenis van kerk en parochie in Gerwen ligt in een ver en bijna niet meer te achterhalen verleden; wel is het vrijwel zeker, dat de parochie van Gerwen een meer dan duizendjarige geschiedenis heeft.
Een aanwijzing daarvoor is het feit dat de aloude parochiekerk van Gerwen werd toegewijd aan de H. Clemens, een paus die onder keizer Trajanus omstreeks het jaar 100 de marteldood stierf.
Deze St. Clemens stond in onze Lage Landen in hoog aanzien. Dit blijkt onder meer uit het feit dat Sint Willibrord bij zijn wijding tot bisschop in 695 als toenaam de naam Clemens ontving; en deze naam werd door andere Benedictijnen, die na St. Willebrord kwamen, steeds meer onder de mensen verbreid.
In de 8e eeuw bereikte daardoor de Clemensverering een hoogtepunt in deze landen en mede daarom wordt aangenomen, dat de parochie van Gerwen al in de achtste eeuw gesticht werd en dat er dus toen al een parochiekerk in het voormalige Gerwin’s heim gebouwd werd.
(Uit: Van Alvershool tot Zuiderklamp door H.L.M. Smits.)

Oude St. Clemenskerk Gerwen
oude kerkVermoedelijk al in de achtste eeuw werd op de Heuvel een houten kerk gebouwd, die tussen 1240 en 1250 door een bakstenen zaalkerk met versmald rechthoekig koor werd vervangen. Tussen 1440 en 1442 werd deze zaalkerk afgebroken en daarvoor in de plaats kwam een kruiskerk met een massieve, verdedigbare toren, een schip, een dwarsschip en een driezijdig afgesloten koor met daken op gelijke hoogte. De huidige basilieke kerkvorm is van 1612. Toen is zij geheel vernieuwd en voorzien van pilaren en zijbeuken. Het dak is toen verhoogd. Aan de noordzijde is dit aan de muren van het dwarsschip te zien en ook is daar nog de helft van een vroegere ingang zichtbaar. De nis die toen in de steunbeer werd aangebracht, diende voor een lantaarn ter verlichting in donkere dagen. In 1648 werd deze kerk door de protestanten in gebruik genomen totdat de katholieken hem in 1798 weer terugvorderden. In 1845 kreeg het koor een verhoogd aanzien doordat de kerkvloer ongeveer 50 cm uitgegraven werd. De in het dwarsschip en koor aanwezige gebrandschilderde ramen met hun stenen sponningen zijn in 1887 en 1888 aangebracht. In die periode werd ook het interieur van de kerk geheel verbouwd in neogotische stijl.

Op 9 november 1800 waaide de torenspits eraf. Deze werd daarna weer hersteld. De twee klokken in de toren dateren van 1587 en 1950.
Nadat in 1967 de nieuwe St. Clemenskerk in gebruik was genomen, werd de oude kerk voor de symbolische som van één gulden aan de burgerlijke gemeente verkocht. In 1982/1983 werd de kerk geheel gerestaureerd en in 1983 verkocht aan de Priesterbroederschap Pius X. Deze gemeenschap heeft de kerk daarna verfraaid met vele religieuze voorwerpen, zoals in 1997 de doopvont afkomstig van een kerk uit Arnhem.

Eerste steen gelegd door pastoor Van Griensven op 2 juni 1967

Eerste steen gelegd door pastoor Van Griensven op 2 juni 1967

Nieuwe St. Clemenskerk.
De huidige parochiekerk van St. Clemens in Gerwen dateert uit 1967. Het is een grote, ruime kerk met een ruim priesterkoor, brede gangen en 380 zitplaatsen.
Naast de kerk is een pastorie gebouwd met een parochiezaaltje voor multifunctioneel gebruik.
Kerk en pastorie zijn omlijst met muren opgetrokken uit basaltkeien, waardoor een sfeervolle patio is ontstaan. De huidige kerk werd gebouwd omdat de oude St. Clemenskerk veel te klein en te onpraktisch was. Bouwpastoor was pastoor Jos van Griensven. De kerk werd gebouwd onder architectuur van de heer Nijsten uit Vught.
Deze kerk werd in de kerstnacht 24/25 december 1967 in gebruik genomen. Op 14 september 1968 werd ze door Mgr. J. Bluijsen geconsacreerd.

Interieur van kerk en priesterkoor

St. Clemens 1_c

Altaar, tabernakel en doopvont. Naar ontwerp van Edmond Nijsten, architect van de kerk

image001 image005 image011

Clemens 003_cSt. Clemens 6_c
Het priesterkoor

▲ naar boven

© 2021 Parochie Heilig Kruis