Vakantieregeling Parochie Heilig Kruis 2019

Vakantieregeling Parochie Heilig Kruis 2019

 

Secretariaat:
 – Het parochiesecretariaat (Nuenen) is van 6 juli t/m 18 augustus (basisschoolvakantie) alleen open
op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Op dinsdag 16 juli is het secretariaat gesloten vanwege de kermis.
– Een van de pastores is altijd bereikbaar via het nummer van het secretariaat: 040-283 1210.
– ‘Van Week tot Week’ verschijnt in de vakantieperiode niet.
– Met ingang van maandag 19 augustus is alles weer gewoon.

Vieringen:
In de vakantie periode, 6 juli t/m 10 augustus, vervallen de vieringen in Nuenen op zaterdagavond.
De overige vieringen in onze parochie vinden op de gebruikelijke tijden plaats.
Zondag:  Nuenen              H. Clemenskerk           09.30 uur
Nederwetten    H. Lambertuskerk       09.30 uur
Gerwen              St. Clemenskerk          11.00 uur

Speciale vieringen komende periode:
15 augustus       19.00 uur            Maria Ten Hemelopneming        H.Clemenskerk Nuenen
1 september      10.30 uur            Hooidonkviering                             openluchtviering op Hooidonk                                                                                                             Nederwetten

8 september                                     Ziekenzondag                                  alle kerken van de parochie

15 september                                   Startzondag                                     alle kerken van de parochie

22 september   10.30 uur            oecumenische viering

Vredesweek                                      H.Clemenskerk  Nuenen

aansluitend        Wereldmarkt                                    Park Nuenen

 

 

26-27 augustus  en

4-5 september                               75+ ouderenmiddagen Parochiecentrum (uitnodigingen volgen)

 

© 2019 Parochie Heilig Kruis