Actueel

Vastenactie 2021

Jonge ondernemers bouwen aan hun toekomst in Guatemala

Eén van de projecten die dit jaar centraal staan in de campagne van de Vastenactie is het landbouwproject voor jongeren in Guatemala. Dit project is door de MOV-groep van onze parochie aangedragen. De Vastenactie verdubbelt het bedrag dat wij in de parochie ophalen.

Het landbouwproject komt ten goede aan 50 jongens en meisjes uit twee gemeenschappen van onze zusterparochie in Tucurú. Het biedt hen perspectief op een betere toekomst, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun gemeenschappen.

Op 20 en 21 februari staan de kerkelijke vieringen in het teken van de Vastenactie en wordt er gecollecteerd voor dit project.
Maar omdat er vanwege de Coronabeperkingen weinig mensen naar de kerk kunnen komen, hebben we ervoor gekozen om dit jaar ook te werken met collectezakjes. In het volgende nummer van Kruiswoord vindt u daarom een collectezakje van de Vastenactie en een toelichting op het gebruik daarvan.


© 2021 Parochie Heilig Kruis